Her kan du registrere din melding til kommunen. om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning og idrett. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Akutte hendelser - hendelser absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid - skal ikke registreres her, se kontaktinformasjon Sola kommune. Ønske om trafikksikring, fartshumper, sperrer og lignende, skal sendes til Sola kommune på: epost@sola.kommune.no.
Siste 20
 DatoKode 
I gårPlast er ikke blitt hentet vis..
26.05.17Mangler: kantklipping vis..
26.05.17Skade/feil: annet vis..
26.05.17Diverse: annet vis..
26.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
24.05.17Ødelagt dunk, angi hvilken vis..
24.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
24.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
24.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
24.05.17Ødelagt dunk, angi hvilken vis..
24.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
23.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
23.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
23.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
23.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
23.05.17Ødelagt dunk, angi hvilken vis..
23.05.17Restavfallet (grå) er ikke blitt hentet vis..
22.05.17Ødelagt dunk, angi hvilken vis..
22.05.17Mangler: annet vis..
22.05.17Skade/Feil: gjerde/port/bom vis..
Meldingsstatus
Red Ubehandlet Green Behandlet
Yellow Under behandling Grey Utbedret
Kart
Klikk på meldingspunkt for å se i liste